Valhall Park halka

Peab drift & underhåll

För att vi människor ska kunna ta oss fram på farbara vägar, för att nödvändiga transporter ska nå fram och för att vi ska trivas och känna oss säkra i offentliga utomhusmiljöer, krävs regelbundet underhåll av vår infrastruktur och omgivning.


Peab har stor kunskap och kapacitet inom drift och underhåll och kan därför erbjuda väl fungerande utomhusmiljöer runt om i Sverige.
Inom området drift och underhåll arbetar vi med vinter- och sommarunderhåll av vägar, samt trafikteknik och skyltning av Sveriges vägnät. I hamnområden, i och invid vatten, utför vi underhållsarbete och kan erbjuda sjönära tjänster. Gator, torg, trottoarer, grönytor, parker, planteringar, gårdar, fastigheter, offentliga anläggningar, vatten och avloppsnät är ytterligare exempel på utomhus närmiljöer som vi på Peab har kapacitet att hålla efter. Vid behov kan vi tillhandahålla snabb utryckning, eftersom vi är lokalt förankrade över hela Sverige. 

I Valhall Park sedan: 2012

Web
www.peab.se
Adress:
Peab Drift & Underhåll
Valhall Park Dolkvägen
262 74 Ängelholm

Historik

Historik

Den plats som idag heter Valhall Park har brukats av människor genom alla tider, från bronsålder till nutid.

Vi sköter parken

Peab Park AB är förvaltare av Valhall Park området och det är Energiteknik AB som sköter allt underhåll av byggnaderna på området. Peab drift o underhåll sköter parken.

Adress: Peab Park AB, Box 1271, 262 24 Ängelholm; E-post: info@valhallpark.se

EPiTrace logger