atskraft service

ATS Kraftservice

ATS Kraftservice AB är ett entreprenadbolag som levererar tjänster inom energiteknik och entreprenader.

Vår verksamhet är indelad i fyra specialistområden:
·  Utbyggnad av lokalnät
·  Utbyggnad av region- och stamnät
·  Ställverk
·  Beredning och Projektering
För samtliga delar finns alltid spetskompetens tillgänglig.

Att leda och driva våra projekt kräver erfarenhet, nytänkande och kreativitet. Som stöd för vårt arbete nyttjar vi Peabs verksamhetsledningssystem baserat på ISO standarder och AFS.

Vi bedriver vår verksamhet i hela Sverige där vi arbetar åt såväl stora som små energibolag.

Företaget, som grundades 1993, är idag ett helägt dotterbolag till Lambertsson och därmed är vi ett bolag inom PEAB AB som omsätter drygt 35 miljarder per år och har över 15 000 anställda.

Web: www.atskraftservice.se
Adress: ATS Kraftservice AB
Valhall Park byggnad 8
262 74 Ängelholm

Vi sköter parken

Peab Park AB är förvaltare av Valhall Park området och det är Energiteknik AB som sköter allt underhåll av byggnaderna på området. Peab drift o underhåll sköter parken.

Lediga lokaler

Byggnad 10 Valhall Park

Erbjudanden från Peab Park AB.

Blodboken

Blodboken

Den imponerande blodboken i Valhall Park planterades 1896 av Fru Langenheim, hustru till Max Langenheim som lät bygga Villa Valhall.....

Adress: Peab Park AB, Box 1271, 262 24 Ängelholm; E-post: info@valhallpark.se

EPiTrace logger