Den goda miljön för alla

Lövskog, alléer och trädgårdar

Följ en rak allé med höga träd, vandra bland resterna av gamla fruktträdgårdar eller följ en spännande stig genom skogen... I Valhall Park kan både stora och små trivas.

Valhall Park ligger på en ås bevuxen med en drygt 100 år gammal lövskog. Under 1800-talet organiserades Valhall under det skotska farmsystemet och vid den tiden anlades alléerna längs vägarna i parken.

Redan på bronsåldern danades landskapet till en parkliknande miljö med öppna landskap varvat med skog. I och kring Valhall Park finns ett flertal gravhögar från denna period.

Förvaltaren Peab Park och Länsstyrelsen vårdar bronsåldersgravarna enligt en gemensam plan som bland annat innebär att de ska vara väl synliga. Gräset klipps, sly, träd och buskar hålls tillbaka eller röjs bort. Skyltar markerar var gravarna finns.

Idag är Valhall Park en grön, skön oas för promenader, joggingturer och lek. Det finns en fin motionsslinga som löper i parken. Den är naturligtvis öppen för alla.

Blodboken, ett unikt träd i Valhall Park,  446 cm i omkrets

Blodbok, Fagus sylvatica Rödbladiga gruppen, är en sort av växtarten bok. Nu odlade blodbokar anses härstamma från ett vildväxande träd som fanns i Thüringen på 1700-talet. Förökningen har skett genom ympning med skott från detta träd och dess avkomlingar.

Valhallsborg byggdes 1896 av Max Langenheim till bostad. Fru Langenheim kom från Danmark och i hennes flyttgods fanns två blodbokar, som planterades på den stora gräsmattan framför huset.
Idag finns endast en blodbok kvar eftersom den andra tyvärr höggs ner av familjen Langheim. 

Historik

Historik

Den plats som idag heter Valhall Park har brukats av människor genom alla tider, från bronsålder till nutid.

Motionsslingan

I Valhall Parks övre del finns en 3 km lång motionsslinga.

Adress: Peab Park AB, Box 1271, 262 24 Ängelholm; E-post: info@valhallpark.se

EPiTrace logger