Bronsålders gravhög i Valhall Park

En plats som följer sin tid

Den plats som idag heter Valhall Park har brukats av människor genom alla tider, från bronsålder till nutid.

I Valhall Park finns gravhögar från bronsåldern. Idag hålls gravarna väl synliga genom att gräset klipps, buskar och sly röjs undan av förvaltaren Peab Park enligt en gemensam plan med Länsstyrelsen i Skåne.

Själva parken planterades efter skiftesreformen på 1800-talet. Under närmare 100 år var den del av ett jordbruk fram till att flygvapnet tog över området 1945. Fram till 2002 kallades området och verksamheten F10 Ängelholm.

Den plats vi idag kallar Valhall Park hörde, trots namnet, inte till Farmen Valhall utan till Kelliehouse farm.

Spår efter jordbruket finns kvar, bland annat rester av en fruktträdgård i parken. Det gamla trädgårdsmästarhuset, "4-kappen" efter måtten 16 x 16 alnar, har troligtvis byggts någon gång mellan 1810 och 1850. 

Peab tog över ansvaret för Valhall Park 2006 och har sedan dess arbetat med att fylla området och byggnaderna med nya verksamheter och hyresgäster. Parken sköts idag av Peab drift & underhåll.

Idag finns många olika verksamheter i Valhall Park så som kontor, skolor, hotell och en motionsanläggning. 

I Valhall Park ligger Ängelholms flygmuseum som berättar om anställdas och värnpliktigas vardag under flottiljens historia.

Museum

Museum

I Valhall Park finns ett intressant besöksmål för alla flygentusiaster - Ängelholms Flygmuseum. Här kan du testa hur det är att flyga, nästan som på riktigt.

Restaurangskolan

restaurangskolan Engelholm

Luncha på restaurangskolan i Valhall Park.
Öppettider och meny.

Adress: Peab Park AB, Box 1271, 262 24 Ängelholm; E-post: info@valhallpark.se

EPiTrace logger