Valhallsborg gamla officersmässen i Valhall Park

Den goda miljön för alla

Valhall Park är en framtidsmiljö med lång historia. Här har människor verkat och levt sedan förhistorisk tid, och spår från alla epoker finns kvar som en påminnelse om att det vi skapar idag har stor betydelse för miljön i framtiden. Valhall Park är, och ska vara, Den goda miljön för människor i verksamhet på olika sätt.

Ädla lövträd i stolta alléer, skogspartier, mindre vägar och promenadstigar bildar en rofylld omgivning till en modern och funktionell bebyggelse. Resultatet blir en miljö där kreativiteten och inspirationen kan spira och flöda.

I Valhall Park finns redan skolor, företag, idrottsföreningar och konferensverksamhet. Projektering av de befintliga lokalerna pågår löpande till de hyresgäster som efterhand tecknar kontrakt.

Blodboken

Blodboken

Den imponerande blodboken i Valhall Park planterades 1896 av Fru Langenheim, hustru till Max Langenheim som lät bygga Villa Valhall.....

Hyresgäster

bjärebygdensmusteri

Det är vi som finns och verkar i Valhall Park.

Adress: Peab Park AB, Box 1271, 262 24 Ängelholm; E-post: info@valhallpark.se

EPiTrace logger